outsourcing IT

Outsourcing IT – korzyści dla firm

Outsourcing międzynarodowy może pomóc firmom czerpać korzyści z różnic w kosztach pracy i produkcji między krajami. Rozproszenie cen w innym kraju może skłaniać firmę do przeniesienia części lub całości działalności do tańszego kraju w celu zwiększenia rentowności i utrzymania konkurencyjności w branży. Wiele dużych korporacji wyeliminowało całe wewnętrzne centra obsługi klienta, zlecając je zewnętrznym firmom zlokalizowanym w tańszych lokalizacjach.

Historia strategii

Po raz pierwszy postrzegany jako formalna strategia biznesowa w 1989 roku, outsourcing to proces zatrudniania stron trzecich do świadczenia usług, które były zwykle wykonywane przez firmę. Często stosuje się outsourcing, aby firma mogła skupić się na swojej podstawowej działalności. Służy również m.in. do obniżania kosztów robocizny. Chociaż prywatność była ostatnio przedmiotem kontrowersji wśród wykonawców outsourcingu, wywołała również krytykę jej wpływu na rynek pracy w gospodarkach krajowych.

Zastanów się nad bankiem, który zleca obsługę klienta na zewnątrz. W tym przypadku wszystkie zapytania lub skargi skierowane do klientów dotyczące ich usług bankowości internetowej będą obsługiwane przez stronę trzecią. O ile wybór outsourcingu niektórych operacji biznesowych jest często decyzją złożoną, bank uznał, że będzie to najbardziej efektywna alokacja kapitału, biorąc pod uwagę zarówno popyt konsumencki, specjalność firmy zewnętrznej, jak i atrybuty oszczędnościowe.

Wady outsourcingu

Outsourcing ma wady. Podpisywanie umów z innymi firmami może wymagać czasu i dodatkowego wysiłku ze strony zespołu prawnego firmy. Zagrożenia bezpieczeństwa występują, gdy inna strona ma dostęp do poufnych informacji firmy, a następnie ta strona dozna naruszenia bezpieczeństwa danych. Może wystąpić brak komunikacji pomiędzy firmą a zleconym dostawcą, co może opóźnić realizację projektów.

Wady outsourcingu to trudności w komunikacji, zagrożenia bezpieczeństwa, w których coraz częściej zagrożone są dane wrażliwe, oraz dodatkowe obowiązki prawne. Na szerszym poziomie outsourcing może potencjalnie zakłócić pracę siły roboczej. Jednym z przykładów, który często przychodzi na myśl, jest przemysł wytwórczy w Ameryce, gdzie obecnie duża część produkcji została przeniesiona na rynki międzynarodowe. Z kolei na większą skalę pojawiły się stanowiska produkcyjne wymagające wyższych kwalifikacji, takie jak robotyka czy maszyny precyzyjne.