dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W którym województwie dostaje się największe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Na początku warto zaznaczyć, że programy wsparcia dla przedsiębiorców organizowane są przez władze samorządowe. Z tego powodu w poszczególnych województwach mogą się one różnić. Przede wszystkim jednak różnią się one kwotą środków, które można uzyskać jako dofinansowanie. Największe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane są w województwie kujawsko-pomorskim.

Jakich kwot można spodziewać się na dotacje działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim?

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych. Kwalifikowane są koszty takie jak budowa lub remont lokalu użytkowego, koszty zakupu urządzeń, wyposażenia i środków transportu. Pozostałe województwa wymienione w tabeli mają bardzo podobną strukturę programów wsparcia, w których można uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wartość dofinansowania waha się od 50 do 70% kosztów kwalifikowanych. Województwo Środki na start Kwalifikowane wydatki Środki przeznaczane na jednego przedsiębiorcę Środki przeznaczane na jedną osobę fizyczną Kujawsko-pomorskie 3 000 000 zł 20 000 zł 200 000 zł – podzielone na dwie części 100 000 zł od województwa oraz 100 000 zł od gminy. Podlaskie 3 000 000 zł 20 000 zł 150 000 zł Warmińsko-mazurskie 2 000 000 zł 20 000 zł 150 000 zł Wielkopolskie 4 000 000 zł 20 000 zł 150 000 zł Lubelskie 3 000 000 zł 15 000 zł 150 000 zł Łódzkie 2 000 000 zł 15 000 zł 150 000 zł Śląskie 3 000 000 zł 20 000 zł 150 000 zł Małopolskie 5 000 000 zł 15 000 zł 150 000 zł Jak widać w tabeli, przedsiębiorcy w województwach małopolskim i kujawsko-pomorskim mogą liczyć na najwyższe wsparcie finansowe ze strony władz. Jest to szczególnie ważne w przypadku początkujących przedsiębiorców, którzy muszą zakupić między innymi lokal, urządzenia, sprzęt czy środki transportu. Sprawdź więcej informacji na: https://anowak.com.pl/przygotowanie-wnioskow-o-dotacje/ Do tego wszystkiego przyczyniają się także inne programy wsparcia finansowego w ramach współpracy województw, gmin i przedsiębiorców.

Jaka dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej została wprowadzona w 2011 roku

Od 2011 roku wdrożony został program „Mój Prąd”, który zawiera wsparcie dla osób fizycznych w postaci dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dotacja przyznawana jest w wysokości do 5000 złotych na jeden gospodarstwo domowe. Środki te można przeznaczyć na pokrycie części kosztów związanych z instalacją o mocy nie przekraczającej 10 kW. W programie uczestniczy cały kraj. Dotacje są przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.