Rozwój terapii zaszyciem alkoholowym - nowa nadzieja dla osób uzależnionych od alkoholu

Rozwój terapii zaszyciem alkoholowym – nowa nadzieja dla osób uzależnionych od alkoholu

Terapia zaszyciem alkoholowym – nowa nadzieja dla osób uzależnionych od alkoholu?

Informacje ogólne o terapii zaszyciem alkoholowym

Terapia zaszyciem alkoholowym, zwana też terapią zastrzykiem alkoholowym, to nowa metoda leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Polega ona na wstrzyknięciu pacjentowi alkoholu wraz z lekiem stosowanym w leczeniu uzależnień, nazywanym Naltreksonem. Lek ten blokuje receptory opioidowe, które są odpowiedzialne za reakcje organizmu na spożywanie alkoholu, a tym samym ogranicza pragnienie kontynuowania picia.

Korzyści z terapii zaszyciem alkoholowym

Terapia zaszyciem alkoholowym może być skutecznym sposobem leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Głównymi korzyściami z tego rodzaju terapii są długotrwałe skutki leczenia. Naltrekson, który jest wstrzykiwany, jest aktywowany w organizmie na dłużej niż tydzień i może pomóc pacjentowi w utrzymaniu trzeźwości przez długi okres czasu.

Zalety terapii zaszyciem alkoholowym

Terapia zaszyciem alkoholowym ma wiele zalet w porównaniu z innymi terapiami. Przede wszystkim zmniejsza ryzyko powrotu do picia, a także zmniejsza liczbę zgonów związanych z uzależnieniem od alkoholu. Ponadto pozwala pacjentom na łatwą i skuteczną kontrolę poziomu alkoholu we krwi, co oznacza, że lekarz może monitorować postępy pacjenta w leczeniu i szybciej reagować na ewentualne nawroty.

Pierwsze wdrożenie terapii zaszyciem alkoholowym

Pierwsze wdrożenie terapii zaszyciem alkoholowym miało miejsce w Finlandii w 2013 roku. Władze postanowiły wykorzystać tę metodę leczenia w odpowiedzi na rosnącą liczbę osób uzależnionych od alkoholu. Program miał na celu zmniejszenie liczby zgonów związanych z alkoholizmem w kraju.

Jak wygląda terapia zaszyciem alkoholowym?

Terapia zaszyciem alkoholowym polega na wstrzyknięciu pacjentowi połączenia alkoholu i Naltreksonu, który jest lekiem przeciw uzależnieniom. Terapia trwa zwykle od jednego do trzech miesięcy. Pacjent może wykonać w trakcie terapii od jednego do sześciu zastrzyków. W ciągu każdego miesiąca terapii pacjent powinien również odbyć terapię psychologiczną lub grupową.

Wyniki terapii zaszyciem alkoholowym

Przeprowadzone badania wykazały, że terapia zaszyciem alkoholowym może zmniejszyć liczbę nawrotów u osób uzależnionych od alkoholu. Wykazano również, że po zakończeniu terapii pacjenci zmniejszyli ilość spożywanego alkoholu o około 65%, a liczba zgonów związanych z nadużywaniem alkoholu zmniejszyła się o 65%.

Terapia zaszyciem alkoholowym w innych krajach

Wiele innych krajów rozważa wdrożenie terapii zaszyciem alkoholowym jako skutecznego sposobu leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Wielka Brytania, USA i Szwecja prowadzą badania nad tym rodzajem terapii i rozważają wprowadzenie go jako skutecznej metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Podsumowanie

Terapia zaszyciem alkoholowym może być skutecznym sposobem leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Jej główną zaletą jest to, że umożliwia ona długotrwałe skutki leczenia. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że terapia zaszyciem alkoholowym może zmniejszyć liczbę nawrotów u osób uzależnionych od alkoholu. W wielu krajach już wdrożono tę metodę leczenia, a wiele innych rozważa jej wprowadzenie, aby pomóc ludziom w walce z uzależnieniem.Sprawdź jakie korzyści może przynieść pacjentom innowacyjna terapia zaszyciem alkoholowym – rozwiązanie, które daje szansę na wyjście z nałogu : zaszycie alkoholowe.