Jak dzielą się dzieła sztuki

Dzieła sztuki mogą być podzielone na dwa główne rodzaje: dzieła sztuki użytkowej i dzieła sztuki dekoracyjnej. Użytkowa oznacza, że ​​dzieło sztuki ma jakąś funkcję praktyczną, taką jak meble lub szkło. 

Wizualne dzieła sztuki 

Dekoracyjne oznacza, że ​​dzieło sztuki ma na celu udekorowanie pomieszczenia lub przedmiotu, takiego jak obraz lub rzeźba. Dzieła sztuki mogą być również podzielone na dwa główne rodzaje: dzieła sztuki wizualnej i dzieła sztuki dźwiękowej. Wizualne oznacza, że ​​dzieło sztuki jest widoczne, takie jak obraz lub rzeźba. Dźwiękowe oznacza, że ​​dzieło sztuki jest słyszalne, takie jak muzyka lub film. Dzieła sztuki dzielą się na dwa rodzaje: dzieła sztuki użytkowej i dzieła sztuki dekoracyjnej. Dzieła sztuki użytkowej obejmują przedmioty codziennego użytku, takie jak meble, naczynia, tekstylia, a także przedmioty służące do ozdabiania wnętrz, takie jak obrazy, rzeźby czy grafiki. 

Dekoracyjne dzieła sztuki 

Dzieła sztuki dekoracyjne to przede wszystkim obrazy, rzeźby i grafiki, które nie służą do użytku codziennego, ale są tworzone wyłącznie dla celów dekoracyjnych. Wśród dzieł sztuki użytkowej wyróżnia się również takie przedmioty, jak biżuteria, szkło artystyczne czy ceramika. Dzieła sztuki mogą być również podzielone na dzieła sztuki współczesnej i dzieła sztuki dawnej. Dzieła sztuki współczesnej to przede wszystkim dzieła powstające w XX wieku i XXI wieku. Dzieła sztuki dawnej to natomiast dzieła powstające w wiekach poprzedzających XX wiek. Wreszcie, dzieła sztuki mogą być także podzielone na dzieła sztuki religijnej i dzieła sztuki świeckiej. Dzieła sztuki religijnej to przede wszystkim dzieła powstające w ramach konkretnej religii, np. obrazy i rzeźby przedstawiające świętych w religii chrześcijańskiej. 

Dzieła sztuki związane z religią 

Dzieła sztuki świeckiej to z kolei dzieła powstające poza ramami religii, np. portrety, pejzaże czy abstrakcje. Można także wyróżnić dzieła sztuki publicznej i dzieła sztuki prywatnej. Dzieła sztuki publicznej to przede wszystkim dzieła umieszczone w przestrzeni publicznej, np. na ulicach, w parkach czy w muzeach. Dzieła sztuki prywatnej to z kolei dzieła umieszczone w przestrzeni prywatnej, np. w domach czy ogrodach prywatnych. Dzieła sztuki mogą być podzielone na kilka głównych kategorii, w zależności od tego, jakie są ich cechy. Na przykład, dzieła sztuki mogą być podzielone na dzieła plastyczne i dzieła literackie. Dzieła plastyczne mogą być dalej podzielone na rzeźby, obrazy i fotografie. Dzieła literackie mogą być dalej podzielone na powieści, wiersze i opowiadania.