Jakie są obowiązujące stawki celne?

Jakie są obowiązujące stawki celne?

Celne stawki dotyczące obrotu towarowego

Celne stawki obowiązujące w handlu towarowym są regulowane przez dokumenty Międzynarodowej Organizacji Handlu (międzynarodową konwencją o Tarifach Celnych i Handlu). Regulują one, jakie podatki są naliczane przy imporcie i eksporcie towarów przez państwa członkowskie Organizacji. Ich celem jest ograniczenie barier handlowych oraz zachęcanie do wymiany handlowej, a także zapewnienie środków finansowych dla państw członkowskich. Aby użyć tych stawek, państwa członkowskie muszą wykorzystać kody tarifowe, które identyfikują typ towaru i określają stawki celne, jakie mają zostać zastosowane.

Stawki ad-valorem i specjalne

Stawki celne są podzielone na dwa główne rodzaje: stawki ad-valorem i specjalne. Stawki ad-valorem są stawkami naliczanymi na podstawie wartości towaru w stosunku do jego ceny. Na przykład, jeśli została ustalona stawka celna ad-valorem na poziomie 10%, cena towaru będzie odpowiednio podwyższona o 10%.

Specjalne stawki celne są stawkami naliczanymi w oparciu o wagę lub ilość towaru oraz inne czynniki. Na przykład, jeśli stawka celna jest określona jako 10% ilości towaru, oznacza to, że za każde 10 jednostek towaru zapłaci się jedną jednostkę podatku. Dodatkowo, niektóre towary mogą być objęte stawkami celnymi w wysokości 0%, co oznacza, że nie będzie się płacić żadnego podatku.

Przepisy Unii Europejskiej

Unia Europejska ma własną politykę w zakresie stawek celnych. Zgodnie z nią, państwa członkowskie UE muszą stosować stawki ad-valorem w wysokości 0% do 6,5% na towary importowane z państw trzecich. Unia Europejska stosuje również specjalne stawki celne dla niektórych towarów, takich jak żywność, leki i tekstylia. Co więcej, w niektórych przypadkach Unia Europejska zezwala na stosowanie stawek celnych niższych niż stawki określone przez Międzynarodową Organizację Handlu.

Stawki celne w Stanach Zjednoczonych

Stawki celne w Stanach Zjednoczonych są regulowane przez Kongres. Obecnie obowiązujące stawki celne w Stanach Zjednoczonych są zróżnicowane i obejmują stawki od 0% do 24% ad-valorem oraz specjalne stawki w wysokości od 0% do 100%. Stawki celne obowiązują na terenie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy towar został zakupiony od innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy też nie.

Stawki celne w Rosji

Stanowisko Rosji wobec stawek celnych jest znacznie bardziej restrykcyjne niż stanowisko Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja stosuje stawki ad-valorem w wysokości od 0% do 60%, w zależności od typu towaru. W przypadku towarów przemysłowych stawki celne wynoszą od 0% do 20%, natomiast w przypadku towarów rolno-spożywczych stawki celne wynoszą od 5% do 60%. Rosja stosuje również specjalne stawki celne w wysokości od 0% do 100%.

Stawki celne w Chinach

Chiny mają własną politykę w zakresie stawek celnych. Stawki celne w Chinach są ustalane przez rząd i są zróżnicowane w zależności od typu towaru. Na przykład stawki celne dla towarów przemysłowych wynoszą od 0% do 25%, a dla towarów rolno-spożywczych od 0% do 50%. Chiny stosują również specjalne stawki celne w wysokości od 0% do 25%.

Stawki celne w Japonii

Japonia stosuje również stawki celne. Stawki ad-valorem w Japonii wynoszą od 0% do 10%, w zależności od typu towaru. W przypadku towarów przemysłowych stawki celne wynoszą od 0% do 5%, natomiast w przypadku towarów rolno-spożywczych od 0% do 10%. Japonia stosuje również specjalne stawki celne w wysokości od 0% do 15%.

Podsumowanie

Stawki celne regulują obroty towarowe między państwami. Każde państwo ma własne stawki celne, które są zróżnicowane w zależności od typu towaru. W przypadku stawek ad-valorem stawki celne wahają się od 0% do 24%, w zależności od kraju. Specjalne stawki celne mogą wynosić od 0% do 100%. Stawki celne zapewniają finanse dla państw członkowskich i zachęcają do wymiany handlowej.Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są obowiązujące stawki celne, kliknij w link znajdujący się na końcu tego tekstu : stawki celne.