Odszkodowanie za błędy lekarskie

Odszkodowanie za błędy lekarskie można uzyskać po dokładnym zbadaniu przez odpowiednich specjalistów okoliczności, w jakich doszło do takiej sytuacji. Bardzo ważne jest ustalenie, czy lekarz prawidłowo postąpił w danej sytuacji, czy też popełnił jakiś błąd. Warto w tym miejscu nadmienić, że w wielu przypadkach błędy lekarskie są nie do uniknięcia. Bardzo ważne jest więc ustalenie, czy dana sytuacja nie miała miejsca z powodu błędnego postępowania lekarza, czy też z powodu innych przyczyn.

Nieoceniona współpraca kancelarii prawnej

Odszkodowanie za błędy lekarskie można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy udowodni się, że lekarz działał nieprawidłowo. W wielu przypadkach jest to bardzo trudne do udowodnienia, a co za tym idzie, uzyskanie odszkodowania jest bardzo trudne. Bardzo ważne jest więc, aby przed rozpoczęciem procedury odszkodowawczej skonsultować się z kancelarią prawną (http://jtadwokaci.pl/odszkodowania/), która oceni, czy w danym przypadku uzyskanie odszkodowania jest możliwe. Adwokat może także pomóc w uzyskaniu odszkodowania za koszty leczenia, utracone dochody, a także ból i cierpienie. W przypadku śmierci w wyniku błędu lekarskiego adwokat może pomóc w uzyskaniu odszkodowania za utratę wartości życia.

Jak możemy uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie

Odszkodowanie za błędy lekarskie można uzyskać zarówno w sądzie, jak i w drodze polubownej. W przypadku, gdy chcemy uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie w drodze polubownej, możemy to zrobić poprzez wystąpienie do szpitala, w którym przeprowadzono operację lub popełniono błąd medyczny. Osoba, która ucierpiała w wyniku błędu medycznego, może także wystąpić o odszkodowanie bezpośrednio do lekarza, który wykonywał operację lub dokonywał błędów medycznych. Odszkodowanie za błędy lekarskie można także uzyskać w sądzie. Aby to zrobić, osoba poszkodowana musi złożyć pozew o odszkodowanie. W przypadku, gdy sąd uwzględni pozew, osoba poszkodowana może uzyskać odszkodowanie w wysokości od kilkuset złotych do nawet kilku milionów złotych, w zależności od rodzaju błędu medycznego i jego skutków.

Najpopularniejsze błędy medyczne

Błąd medyczny to każdy czyn lub zaniechanie ze strony lekarza, pielęgniarki lub innego pracownika służby zdrowia, który jest niezgodny z obowiązującymi standardami medycznymi i może być przyczyną krzywdy pacjenta. Do najczęstszych rodzajów błędów medycznych można zaliczyć:

  1. Leczenie błędnej diagnozy
  2. Nieprawidłowe leczenie
  3. Opóźnione leczenie
  4. Źle prowadzona diagnostyka
  5. Niewłaściwe stosowanie leków
  6. Niewłaściwe stosowanie sprzętu medycznego
  7. Niewłaściwa opieka medyczna.