W jakich sytuacjach można uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie

Odszkodowanie za błędy lekarskie można uzyskać w przypadku gdy lekarz podejmuje złe decyzje w trakcie prowadzenia leczenia, przeprowadza złe operacje, źle dobiera leki lub zbyt późno podejmuje leczenie. W takim wypadku można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych. Odszkodowanie można uzyskać także w przypadku, gdy lekarz podejmuje złe decyzje podczas prowadzenia ciąży lub porodu. W takim wypadku można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych.

W jaki sposób udowodnić błąd lekarski

Najłatwiejszym sposobem na udowodnienie błędu lekarskiego jest złożenie pozwu w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pacjenta. Aby jednak mieć szansę na wygraną, należy udowodnić, że lekarz naruszył swoje obowiązki i że jego działanie lub zaniechanie doprowadziło do szkody pacjenta. W tym celu należy przedstawić dowody, takie jak dokumentacja medyczna, świadectwa lekarskie i inne materiały dowodowe. W przypadku błędu lekarskiego można także skorzystać z pomocy rzecznika praw pacjenta lub organizacji ochrony praw pacjentów. Aby uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie, pacjenci mogą skorzystać z pomocy adwokatów specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kto wypłaci odszkodowanie za błąd lekarski

W przypadku uznania błędu lekarskiego przez sąd i rozstrzygnięcia, że lekarz naruszył obowiązki wynikające ze swojej pracy, można ubiegać się o odszkodowanie. Obowiązująca w Polsce ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zabrania jednak bezpośrednio domagać się odszkodowania za błędy medyczne od lekarza, czy szpitala. Z kolei szpitale mają obowiązek ubezpieczenia się w firmach ubezpieczeniowych, które wypłacą odszkodowanie pacjentowi. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji również jest możliwe dochodzenie odszkodowania w ramach swoich ubezpieczeń (np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czy polisa życiowa).

Prawo do odszkodowania

Pod koniec 2013 roku prawo do odszkodowania za błędy lekarskie uległo istotnej zmianie. Od tego momentu pacjenci mają prawo do odszkodowania nie tylko w przypadku śmierci pacjenta, ale także w przypadku poważnego i trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Jest to duże ułatwienie dla osób, które były w przeszłości poszkodowane przez błąd lekarski. W przeszłości było to bardzo trudne do udowodnienia, a więc często odszkodowania przysługiwały jedynie w przypadku śmierci pacjenta. Obecnie sytuacja się zmieniła i każdy, kto uważa, że jest poszkodowany przez błąd lekarski, powinien udać się do kancelarii adwokackiej, aby uzyskać poradę prawną i ustalić, czy ma prawo do odszkodowania. W każdym przypadku trzeba jednak pamiętać, że termin przedawnienia roszczeń dotyczących błędów lekarskich wynosi 10 lat.