Zbieranie podpisów pod projektem legalnej aborcji w Polsce

Zbieranie podpisów pod projektem legalnej aborcji to forma akcji społecznej, która ma na celu zgromadzenie jak największej liczby poparcia dla projektu legalnej aborcji.

Zalegalizowanie aborcji

Akcja składa się z zbierania podpisów od osób popierających projekt, który zakłada zalegalizowanie aborcji. Poprzez zbieranie podpisów osoby biorące udział w akcji chcą wyrazić swoje poparcie dla projektu i wyrazić swoją opinię w sprawie aborcji. Akcja ma na celu złożenie projektu w Sejmie, aby został on rozpatrzony i zaakceptowany. Akcja zbierania podpisów ma na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat aborcji, a także otworzenie dyskusji na temat tego tematu. Akcja ma również na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat aborcji i konsekwencji jej przeprowadzenia. Celem akcji jest zmiana obowiązujących przepisów, które zabraniają legalnego przeprowadzania aborcji w Polsce. Osoby biorące udział w akcji zbierania podpisów chcą zmienić przepisy, aby chronić prawa kobiet do wyboru w kwestii aborcji.

Prawa kobiet w Polsce

Akcja zbierania podpisów ma na celu zapewnienie prawa wyboru kobietom w Polsce, co ma zapewnić im bezpieczny i legalny dostęp do aborcji. Akcja ma na celu również wyrażenie poparcia dla kobiet, które są w trudnej sytuacji i które dokonały wyboru aborcji. Legalna aborcja w Polsce oznacza, że w określonych warunkach można przerwać ciążę w ramach usług medycznych. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży została uchwalona w 1993 roku i stanowi, że aborcja jest dozwolona w trzech sytuacjach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego lub gdy płód ma wady genetyczne lub inne uszkodzenia, które uniemożliwiają jego normalny rozwój.

Ścisły zakaz aborcji

Zakaz aborcji w Polsce jest politycznym zakazem przerywania ciąży. Zakaz został wprowadzony w 2020 roku i pozostaje w mocy do dziś. Aborcja jest dozwolona tylko w sytuacjach, gdy zagraża życiu lub zdrowiu matki albo gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, lub kazirodztwa. W innych sytuacjach aborcja jest nielegalna, a jej przeprowadzenie może być karane grzywną, ograniczeniem wolności albo nawet karą pozbawienia wolności. Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w których aborcja jest tak ściśle zakazana.  Po wprowadzeniu zakazu aborcji w Polsce wybuchły protesty, a wiele osób wyraziło swoje niezadowolenie z obecnego stanu prawnego. Politycy i prawnicy domagają się zmiany, aby umożliwić kobietom pełne prawo do decydowania o swoim ciele. Jednak pomimo wszystkich protestów, zakaz aborcji w Polsce pozostaje obowiązującą ustawą.