Nursery Kraków

Nursery Kraków – walka z lękiem separacyjnym

Wiele małych dzieci ma trudności z oddzieleniem się od rodziców. Niektórzy mogą potrzebować więcej osobistej uwagi i mogą nie być gotowi do pójścia do szkoły. Jednak u innych lęk szybko ustępuje (po pierwszym tygodniu lub dwóch) i rozwijają się w przedszkolu. Niektóre przedszkola, zwłaszcza akademickie, mają mniej zajęć towarzyskich. Programy te mają również mniej nauki opartej na zabawie.

Korzyści z przedszkola

Edukacja przedszkolna ma wiele potencjalnych korzyści. Chociaż nie jest to wyczerpująca lista, poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych. Pamiętaj jednak, że korzyści te będą się różnić w zależności od programów przedszkolnych.

  • Wczesne uczenie się: Istnieje wiele dobrze znanych zalet wczesnej edukacji, w tym inspirowanie miłości do nauki.
  • Nauczyciele: Nauczyciele zazwyczaj przechodzą szkolenie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Wielu z nich jest zarejestrowanymi wychowawcami wczesnego dzieciństwa.
  • Interakcja społeczna: Twoje dziecko będzie miało wiele okazji do interakcji z dziećmi w różnym wieku. Może to pomóc im w nauce, rozwoju i dojrzewaniu.
  • Zajęcia: Twoje dziecko będzie narażone na szeroki zakres zajęć, w tym sztukę, muzykę, taniec i sport.
  • Struktura: Regularna rutyna może pomóc dzieciom w rozwoju.
  • Przyjęcia do szkół podstawowych: Przedszkola mogą pomóc Twojemu dziecku uzyskać dostęp do programów podstawowych. Wiele szkół podstawowych patrzy przychylnie na dzieci wykształcone w wieku przedszkolnym.
  • Łatwiejsze przejścia: Ekspozycja na regularną rutynę na wczesnym etapie zapewnia płynniejsze przejście do formalnej edukacji później.
  • Przebieg próbny: Przedszkole może być świetnym sposobem na wypróbowanie prywatnej edukacji.
  • Bezpieczeństwo: Większość przedszkoli to bezpieczne i nadzorowane miejsce nauki.
  • Regulacja: Przedszkola muszą być licencjonowane i regulowane przez rząd prowincji.

Wczesna nauka to wyjątkowa zaleta przedszkola. W odpowiednim programie Twoje dziecko nauczy się wielu umiejętności akademickich i przedakademickich. To może dać im nogę, gdy rozpoczną szkołę. W większości przedszkoli Twoje dziecko nauczy się szerokiego zakresu umiejętności poznawczych, społecznych i językowych.

Wiele przedszkoli nie pozwala dzieciom uczęszczać, gdy są chore. Niektóre z nich są również zamknięte w okresie letnim i ustawowych świąt i mogą nie oferować programów opieki przed lub po leczeniu. Niektórzy krytycy twierdzą, że programy przedszkolne mają niewielki, jeśli w ogóle, wpływ na sukces akademicki. Twierdzi się, że niezależnie od przewagi dzieci w wieku przedszkolnym nad osobami bez edukacji przedszkolnej zwykle znikają one po drugiej klasie.