Wilanów przedszkole

Wilanów przedszkole – sposoby nauczania języków obcych 

Stosowane strategie mają również duży wpływ na naukę języka. Oferowanie doświadczenia zanurzenia pomaga uczniom połączyć naukę języka z sytuacjami z życia codziennego, aby ćwiczyć język naturalnie i w kontekście. Słowa, frazy i proste zdania zaczerpnięte są z życia codziennego i są symulacją konkretnych przykładów, dzieci odgrywają prawdziwe role, odpowiadają na proste pytania, żądania, wykonują proste polecenia i odpowiednio reagują.

Przyswajanie wiedzy przez najmłodszych

W ten sposób język żyje takim, jakim jest, a uczniowie Wilanów przedszkole przyswajają go intuicyjnie, naśladując, powtarzając i używając w różnych sytuacjach. Istotne jest, aby lekcje były dobrze przygotowane i ustrukturyzowane, ale jednocześnie zawsze zabawne i dynamiczne. Opowiadanie historii jako skuteczne narzędzie nauczania często znajduje zastosowanie w nauce języków obcych na wczesnym etapie. Czy to historie, które dzieci znają w swoim ojczystym języku, czy też nowe, na które natrafiają na lekcjach angielskiego.

Dzięki nim zwiększamy zrozumienie międzykulturowe i zapewniamy wgląd w tradycje kulturowe. Pracując z historiami, uczniowie poznają inne zwyczaje, wartości, wierzenia i historię. Bajki i książki dla dzieci są wspaniałym źródłem pomocy dzieciom w rozwijaniu własnego poczucia tożsamości, a także w nauce tolerancji. Dba się nie tylko o rozwój językowy, ale także poznawczy, osobisty i społeczny dziecka.

Przedszkole to nauka i zabawa w jednym

Jak wspomniano wcześniej, bez elementu zabawy nauka jest prawie niemożliwa. Nauka jest łatwiejsza, jeśli jest zabawna lub emocjonalna i ma sens. Ogólnie rzecz biorąc, gry pomagają dzieciom przyswajać język w naturalny sposób, tak jak robią to native speakerzy. Język jest używany jako środek do celu. Ponadto gry uczą gry zespołowej i umiejętności społecznych, takich jak współpraca i przestrzeganie zasad. Kinestetycy bardzo je kochają, ponieważ są fizycznie zaangażowani w ten proces. 

Zabawne zajęcia, nauka języka docelowego dzięki ich aktywnemu zaangażowaniu, np. śpiewanie, bieganie, zabawa, mówienie itp. dają poczucie spełnienia i satysfakcji po wykonaniu zadania, a wyrażanie znajomości języka obcego staje się znacznie łatwiejsze. Nadmiernie wykorzystywane są zarówno bodźce wzrokowe, jak i słuchowe. Wykorzystanie pantomimy, lalek, realiów, ilustracji, fiszek, obrazków, filmów i piosenek daje młodym uczniom szansę na lepsze i skuteczniejsze zrozumienie, przetworzenie i zapamiętanie materiału.